Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Hurricane....No matter how many times that you told me you wanted to leave
No matter how many breaths that you took, you still couldn't breathe
No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of poison rain
Where did you go? Where did you go? Where did you go?
As days go by, the night's on fire

Tell me would you kill to save a life?
Tell me would you kill to prove you're right?
Crash, crash, burn, let it all burn
This hurricane's chasing us all underground

No matter how many deaths that I die I will never forget
No matter how many lives that I live, I will never regret
There is a fire inside of this heart
And a riot about to explode into flames
Where is your God? Where is your God? Where is your God?

Ooooooo-ooohhh Ooooooo-ooohhh

Do you really want...
Do you really want me?
Do you really want me dead,
Or alive to torture for my sins?

Do you really want...
Do you really want me?
Do you really want me dead,
Or alive to live a lie?

Tell me would you kill to save a life?
Tell me would you kill to prove you're right?
Crash, crash, burn, let it all burn
This hurricane's chasing us all underground

The promises we made were not enough (Never play the game again)
The prayers that we have prayed were like a drug (Never gonna hit the air)
The secrets that we sold were never known (Never sing a song for you)
The love we had, the love we had, we had to let it go.
(Never giving in again, Never giving in again)

Tell me would you kill to save a life?
Tell me would you kill to prove you're right?
Crash, crash, burn, let it all burn
This hurricane's chasing us all underground

Whoa, This hurricane [x3]

Whoa
Do you really want...
Do you really want me?
Do you really want me dead,
Or alive to torture for my sins?

Do you really want...
Do you really want me?
Do you really want me dead,
Or alive to live a lie?
υγ: Σκίτσο με μολύβι....φτιαγμένο με λίγο περίεργη διάθεση υπο την επήρεια του παραπάνω τραγουδιού...

1 σχόλιο:

Σχόλιαστε: